Řídící rada

Představený   : Bohumil Brabec

Kancléř           : Ing. Milan Trnka

Správce          : Ing. Libor Musil

Sekretář          : Ing. Petr Tichý

Legát              : Dr. Luděk Šubert