Kdo jsme

Sdružení monarchistů Brno je křesťanské, nepolitické a neziskové sdružení, propagující objektivní hodnocení minulosti ve středoevropském prostoru od počátku křesťanského letopočtu po rok 1918. Patronem Sdružení je blahoslavený Karel I. Rakouský. Vyřešení mnoha současných aktuálních vnitrospolečenských problémů spatřuje Sdružení v obnovení zemského zřízení a  následně v restauraci konstituční monarchie. Monarchismus je zde v širších souvislostech míněn nejen jako společenský systém a historický fenomén, ale také jako určitá noblesa a slušnost. což jsou určující znaky každé vyspělé společnosti.

Základním účelem spolku je:

a/ Objasňovat historický a kulturní význam křesťansko-židovské civilizace v kontextu středoevropském, státním, zemském i regionálním, od období raného křesťanství a státnosti, po současnost. Důraz je kladen na příslušnost k západoevropskému civilizačnímu okruhu, na obnovení zemského uspořádání našeho státu podle historických zemí Čechy, Morava a posttereziánské Slezsko, a na soustavné pokračování procesu křesťanské duchovní obrody společnosti.
b/ Osvětovou a kulturní činností v oblasti historické, hudební, dramatické i duchovní posilovat mravní klima celé společnosti.