Řídící rada
Představený - Bohumil C. Brabec
Kancléř - ing. Milan Trnka
Správce - Ing. Libor Musil
Sekretář - Ing. Petr Tichý

Legát - RSDr. Luděk Šubert