Plán činnosti na rok 2020

15..1.2020       TS  – Historie, současnost a budoucnost letectví na Moravě  – lektor ing.Libor Musil

19.2.2020        TS –  Svatá Dobroslava – Orosia – lektor Ing. Jiří Kachlík CSc.

18.3.2020        TS – Karel I.Rakouský – poslední český král – lektor  Mgr.Petr NOHEL, PhD.

15.4.2020        TS -MORAVA-brána Evropy ve starověku a středověku – lektor  RSDr. Luděk ŠUBERT

2.-3.5.2020     Zájezd na Audience u císaře Karla I.

16.5. 2020       Pochod k Lichtenšteinským kamenům – Ing. Libor Musil

20.5.2020        TS – Životní příběh rakouského císaře Ferdinanda I.Dobrotivého – lektor – Bc. Michal Krejsa

17.6.2020        TS – Panovníci Moravy a jejich vztah k českým králům – lektor  Mgr.Petr NOHEL, PhD.

16.9.2020        TS – Biblické inspirace nástupnického práva v zemích s křesťanskou tradicí -lektor  Mgr.Petr NOHEL, PhD.

20.10.2020      Mše svatá k připomenutí a uctění památky

JCKV blahoslaveného KARLA I. – v Husovicích v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně

18.11.2020      TS – Životní příběh maršála J.V.Radeckého, hraběte z Radče – lektor – Bc. Michal Krejsa

9.12.2020      Výroční jednání SMB – shodnocení TS v roce 2020. 

Pozn. TS – tématická středa

Změna programu vyhrazena