O nás

Spolek se sdružuje na základě Zákona o právu shromažďovacím č.84/1990 Sb. a následných novelizací.  Sdružení monarchistů Brno je křesťanské, nepolitické a neziskové sdružení, propagující objektivní hodnocení minulosti ve středoevropském prostoru od počátku křesťanského letopočtu po rok 1918. Patronem Sdružení je blahoslavený Karel I. Rakouský. Vyřešení mnoha současných aktuálních vnitrospolečenských problémů spatřuje Sdružení v obnovení zemského zřízení a  následně v restauraci konstituční monarchie. Monarchismus je zde v širších souvislostech míněn nejen jako společenský systém a historický fenomén, ale také jako určitá noblesa a slušnost. což jsou určující znaky každé vyspělé společnosti.