Author Archives: bobra_SMB

Tématické středy I. Pololetí 2023

15.3.2023 – Josef II. – šílenec na trůnu?

 • osobní život a zdravotní stav Josefa II.
 • spoluvláda s matkou  do roku 1780 a samostatná vláda do r. 1790
 • panovnické a vojenské schopnosti
 • pohled současné lékařské vědy na zdraví Josefa II.

Lektor: Ing. Milan Trnka

Záložní téma: Současné monarchie a království naší planety         Lektor: Ing. M.A. Frysčok

19.4.2023 – Pád Cařihradu 1453

 • Byzantská říše před rokem 1453
 • postupná rozpínavost Osmanské říše
 • obléhání a dobytí Cařihradu muslimy

Lektor: Ing. Milan Trnka

Záložní téma: Lucemburkové na Moravě a v Čechách                   Lektor: Ing. M.A.Frysčok

17.5.2023 – Lucemburkové na Moravě v Čechách

 • příčiny nástupu Lucemburků na český a moravský trůn
 • kontinentální význam císaře a krále Karla IV
 • dějinná role markrabat Jana Jindřicha a Jošta
 • objektivní pohled na císaře a krále Zikmunda Lucemburského

Lektor: M.A. Frysčok

Záložní téma Morava a Slezsko ve Třicetileté válce 1618-1648       Lektor: Dr.Luděk Šubert

21.6.2023 – Současné monarchie a království naší planety

 • postavení a role  evropských monarchií ve světě
 • Kanada, Austrálie a Nový Zéland
 • postavení asijských monarchií ve světě
 • africké monarchie a jejich mezinárodní význam

Lektor: M.A. Frysčok

Záložní téma bude upřesněno