Změna názvu Sdružení monarchistů Brno z. s.

Na základě požadavků příznivců našeho spolku jsme se na setkání dne 17.1.2024 rozhodli, že změníme název našeho spolku na Sdružení moravských monarchistů, zároveň jsme upravili stanovy